Inomhus 2007
Män | Män | Kvinnor | Kvinnor
P11
60m
Query1 failed
SELECT Min(resultat.Resultat) as Maxresultat, resultat.NamnNr, namn.* FROM resultat INNER JOIN namn ON resultat.NamnNr=namn.Idx INNER JOIN tavling ON resultat.TavNr=tavling.Idx WHERE (resultat.Grennr=1 AND namn.Ar>1995 AND namn.Ar<1998 AND namn.KlubbNr= AND tavling.Season=-2007 AND namn.Kon=1 AND resultat.EjG=0) GROUP BY resultat.NamnNr ORDER BY Maxresultat